Matti Bye & Mattias Olsson

Elephant & Castle

Änglagårds trommeslager har slått seg sammen med den svenske filmmusikk-komponisten Matti Bye og laget et av årets særeste album. De av dere som har hørt Olssons prosjekt AK-MOMO fra 2005 vil ha en peiling på hva det dreier seg om rent musikalsk. For dere andre kan vi opplyse om at det handler om instrumentalmusikk (ofte i ¾-takt) dominert av Olssons Roth Händle-studios mange merksnodige gamle instrumenter,slik som Orchestron, Optigan, et skikkelig grusomtlydende orgel ved navn Chilton Talentmaker, noen vanlige analoge synther, en tuba og ikke mist et utvalg Mellotroner med i alt innpå tjue ulike lyder, fra vinglass til steelgitar…

Det er en ganske surrealistisk plate, 14 korte spor, helt klart beslektet med filmmusikk, og ikke helt uten likheter med Nicklas Barkers album El Último Fin de Semana (anmeldt her). Det er ofte bare et enkelt, lite tema repetert i det uendelige (vel, strengt tatt ikke uendelig siden kun ett av sporene er over fire minutter). Temaene er tildels primitive, og det er kun endringer i lydbilde og instrumenteriing som utgjør det lille som finnes av variasjon. Selv Mellotron-entusiastene vil trolig slite litt da det nesten utelukkende er underlige lyder som kommer fra instrumentet. Kun på det aller siste kuttet, det snaut to minutter lange «Elephant & Castle III» hører vi de «vanlige» strykerne som mer eller mindre har blitt instrumentets «varemerke».

I tråd med innholdets originale tilnærming, utgos plata på vinyl og fonografsylinder (som vel ikke har vært moderne siden Thomas Edisons tid) sammen med 14 fotografier (ett for hvert spor) av fotokunstneren Martine Hoogland Ivanow, som har vært inspirator for utgivelsen. God fornøyelse – eller kanskje like gjerne «lykke til».