Strawbs

Hero & Heroine In Ascencia

Strawbs har gått til det relativt lite originale skrittet å spille inn et av sine mest kjente album – Hero & Heroine – om igjen uten at de dermed har tilført materialet noe vesentlig. De har tvert imot lagt seg nokså tett til originalen, det er i største grad ny lydteknologi og digitale keyboards som utgjør forskjellen. Herigjennom er også mye av personligheten med 1974-utgivelsen borte, og det har blitt erstattet med et glattere og mer finpolert lydbilde.

Beveggrunnen for i det hele tatt å gjøre dette vet vi ikke noe om, heftet som følger med inneholder ikke et ord utover vanlige tekniske opplysninger. Ingen av disse nyinnspillingene overgår originalene på noen som helst måte. Hadde det vært snakk om et konsertopptak, ville det forsåvidt vært greit nok, som det har blitt er det hele nokså meningsløst.