Eldre utgaver av Tarkus

Her er en oversikt over alle papirutavene av Tarkus Magazine.

Tarkus nr 1
Oktober 1996
Tarkus nr 2
Desember 1996
Tarkus nr 3
Februar 1997
Tarkus nr 4
Mai 1997
Tarkus nr 5
August 1997
Tarkus nr 6
August 1998
Tarkus nr 7
Oktober 1998
Tarkus nr 8
Januar 1999
Tarkus nr 9
Mai 1999
Tarkus nr 10
September 1999
Tarkus nr 11
Desember 1999
Tarkus nr 12
Mars 2000
Tarkus nr 13
Juni 2000
Tarkus nr 14
September 2000
Tarkus nr 15
Desember 2000
Tarkus nr 16
Mars 2001
Tarkus nr 17
Juni 2001
Tarkus nr 18
September 2001
Tarkus nr 19
Desember 2001
Tarkus nr 20
Mars 2002
Tarkus nr 21
Juni 2002
Tarkus nr 22
September 2002
Tarkus nr 23
Desember 2002
Tarkus nr 24
Mars 2003
Tarkus nr 25
Juni 2003
Tarkus nr 26
September 2003
Tarkus nr 27
Desember 2003
Tarkus nr 28
Mars 2004
Tarkus nr 29
Juni 2004
Tarkus nr 30
September 2004
Tarkus nr 31
Desember 2004
Tarkus nr 32
Mars 2005
Tarkus nr 33
Juni 2005
Tarkus nr 34
September 2005
Tarkus nr 35
Desember 2005
Tarkus nr 36
Mars 2006
Tarkus nr 37
Juni 2006
Tarkus nr 38
September 2006
Tarkus nr 39
Desember 2006
Tarkus nr 40
Mars 2007
Tarkus nr 41
Juni 2007
Tarkus nr 42
September 2007
Tarkus nr 43
Desember 2007
Tarkus nr 44
Mars 2008
Tarkus nr 45
Juni 2008
Tarkus nr 46
September 2008
Tarkus nr 47
Desember 2008
Tarkus nr 48
Mars 2009
Tarkus nr 49
Juni 2009
Tarkus nr 50
September 2009
Tarkus nr 51
Desember 2009
Tarkus nr 52
Mars 2010
Tarkus nr 53
Juni 2010
Tarkus nr 54
September 2010